Privatlivspolitik

My Next Club Platform 1. April 2021

Dataansvarlig:

My Next Club ApS
Svanemøllevej 41A
2900 Hellerup
CVR-nr: 41996072

Kontaktoplysninger til Databeskyttelsesrådgiveren:
My Next Club Support
Hello@MyNextClub.com

1. Introduktion

1.1 Når du opretter en brugerprofil (”Profil”), indgår du en juridisk aftale med os om brug af vores services på MyNextClub-platformen.

1.2 For at administrere din Profil og levere vores service i henhold til aftalen, har vi brug for at behandle dine personlige oplysninger.

1.3 Her i Privatlivspolitikken finder du de nærmere oplysninger om vores behandling af dine oplysninger.

2. Bruger diskretion

2.1 Vi ønsker at værne mest muligt om dine og vores øvrige brugeres private forhold. Derfor har vi bruger diskretion, som går ud på, at du ikke er tilladt at gøre brug af oplysninger vedrørende andre brugere, hvortil der er adgang fra MyNextClub’ tjenester, eller som du får oplyst fra MyNextClub eller en anden bruger, ud over til at indgå og afslutte handler


3. Profiltype

3.1 Du kan oprette en profil som privatperson og/eller en profil som idrætsforening. Persondatapolitikken gælder begge typer profiler. Du kan læse mere om vores betingelser og vilkår for hver profil.

4. Desktop og App

4.1 Vi tilbyder dig vores app-version af platformen. På grund af den tekniske opbygning af de to versioner, kan visse af nedennævnte funktioner være begrænset på app-versionen i forhold til hvad der kan findes på webplatformen.


5. Profiloprettelse

5.1 Når du opretter din Profil som privatkunde for at bruge systemets funktioner, beder vi dig om at oplyse følgende (”Stamoplysninger”):

 • E-mail
 • Fornavn og efternavn
 • Telefonnummer
 • Postnummer og by
 • Adgangskode

5.2 Når du opretter din Profil som idrætsforening, beder vi dig om at oplyse følgende (”Stamoplysninger”):

 • E-mail
 • Foreningensnavn
 • Foreningsbeskrivelse
 • Postnummer og by
 • Telefon nummer

Det er vigtigt, at dine kontaktoplysninger er korrekte, da de anvendes i forbindelse med direkte kontakt med support, problemer med handler eller advarsler.

6. Profildata

6.1 I forbindelse med din løbende brug af vores service, behandler vi alle oplysninger for din Profil, da dette er nødvendigt for at levere og forbedre vores service (”Profildata”).

6.2 Profildata omfatter følgende, som vi automatisk registrerer:

 • Alle oprettede annoncer inklusiv annoncedata
 • Alle annoncevisninger
 • Favoritvalg
 • Køb/salg gennem vouchers
 • Køb af annoncer
 • Logning af profilændringer
 • Kommunikation vedrørende sager i support
 • Tekniske data (herunder IP adresse, Enhed-ID og forbindelsesoplysninger)
 • Andre profildata genereret i forbindelse med brug af funktioner på platformen.


6.3 Som sekundære formål behandler vi Profildata, hvis vi er forpligtet til det ifølge lovkrav, af sikkerhedsårsager, eller til brug for varetagelsen af vores interesser i en eventuel tvist. Som eksempel på sådan en ekstraordinær anvendelse af oplysninger er forebyggelse af svindel, salg af kopivarer og anden ulovlig aktivitet.

7. Annoncer

7.1 Til brug for din oprettelse af stillingsopslag, beder vi dig om at udfylde en række oplysninger om stillingens egenskaber, herunder kan du uploade billeder til dit stillingsopslag.

7.2 Inden du uploader billeder, bedes du være særlig opmærksom på følgende:

 • Du er ansvarlig for at sikre dig ophavsretlig brug af billedet.
 • Du er ansvarlig for at indhente samtykke fra andre personer end dig selv, hvis de kan identificeres på billedet. Vi er ikke ansvarlige for dette.
 • Vi er berettiget til at anvende dine uploadede billeder (dog ikke dit Profilbillede) på MyNextClub-platformen og i andre kommercielle sammenhænge, som fx i vores nyhedsbreve eller annoncer.
 • Vi opbevarer åbne stillingsopslag, indtil de lukkes. Herefter gemmes de i vores database i op 5 år for det tilfælde, at vi på et tidspunkt skulle blive pålagt at udlevere eller anvende disse i henhold til lovkrav, eller som en del af en tvist eller svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed. Fristen er sat på baggrund af forældelsesfristen for rettighedshaveres krav i forbindelse med ophavsretskrænkelser eller lignende.
 • Stillingsopslag og profiler kan dukke op ved søgning på søgemaskiner på Internettet. Vi er ikke ansvarlige for dette.

8. Betalingsoplysninger

8.1 Når du benytter dig af muligheden for at købe services hos os, beder vi dig om at oplyse dine betalingskortoplysninger (kortnummer, udløbsdato, kontrolcifre). Vi anvender en sikker tredjepart til at forestå transaktioner.

8.2 Opbevaringen af kortdata sker via Nets og deres godkendte udbyder Bambora Alle data er krypteret. Bambora overholder sikkerhedsreglerne fra Visa / Mastercard. SSL-certifikat. Priserne for timebaseret annoncer er eksklusiv moms og afregnes følgende valuta koder:

DKK, SEK, NOK, GBP, USD eller EUR


8.3 Dine betalingsoplysninger opbevares midlertidigt hos vores leverandør i op til 5 år.


10. Statistik

10.1 Alle ovennævnte typer af oplysninger anvender vi i anonymiseret eller pseudonymiseret form til statistik for at forbedre vores service.

10.2 Du kan læse om vores indsamling af statistiske oplysninger via din adfærd på MyNextClub platformen i vores cookiepolitik.

11. Markedsføring på de sociale medier

11.1 Vi anvender dine profildata og stamoplysninger til at målrette vores indhold og reklamer efter dine interesser, herunder via sociale medier. Vi gør opmærksom på, at de sociale medier og eventuelt disses samarbejdspartnere har mulighed for at anvende oplysningerne til markedsføring over for dig i det omfang, at dette fremgår af deres betingelser, og såfremt du tillader dette via dine privatlivsindstillinger hos de sociale medier eller i din internetbrowser.

12. Nyhedsbrev mv.

12.1 Vi anvender din e-mail adresse til at sende dig nyhedsbreve og anden direkte markedsføring i overensstemmelse med dit samtykke hertil. Du kan læse mere om dette i vores Vilkår.

12.2 Du kan til hver en tid trække dit samtykke til markedsføring tilbage, og du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

13. Validering af din Profil

13.4 MyNextClub kan til enhver tid kræve, at din identitet bliver valideret. Dette kan der foretages manuel validering ved, at der indsendes kopier af identifikationspapirer, såfremt vi måtte anse dette som nødvendigt, herunder hvis vi har mistanke om ulovlig aktivitet eller aktivitet, der strider mod denne aftale eller MyNextClub’s regler i øvrigt. Ligeledes forbeholder vi os retten til at afkræve manuel validering af udenlandske profiler. Disse oplysninger anvendes kun til at godkende dig som bruger og lagres ikke til andre formål. Denne betingelse er med til at højne sikkerheden i handler på MyNextClub.

14. Support

14.1 Vi tilbyder selvfølgelig at hjælpe dig i vores Supportafdeling, hvis du har spørgsmål eller problemer med platformen.  Vi behandler i den forbindelse alle de oplysninger du meddeler os i din henvendelse, samt dine Stamoplysninger og Profildata, i det omfang det er relevant for sagen.

14.2 Oplysninger fra support bliver opbevaret hos en sikker tredjepart, som leverer vores support system og behandles i samme tidsrum som dine profildata.

15. Deling af personoplysninger

15.1 Vi deler dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for at give dig vores service. Ved tredjeparter forstås følgende:

 • Selskaber i MyNextClub-koncernen
 • Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os eller koncernen med IT- eller andre tjenesteydelser
 • Myndigheder eller andre i forbindelse med lovkrav og pålæg, eller til brug for varetagelsen af vores legitime interesser i en juridisk tvist.

16. Vores sikkerhed

16.1 For at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU lagrer vi alle personoplysninger hos vores sikkerhedsgodkendte databehandlere.

16.2 Vores databehandlere er placeret indenfor EU eller i USA hos virksomheder, der har tiltrådt EU US Privacy Shield aftalen, eller i tredjelande hos virksomheder, der behandler data på baggrund af EU kommissionens standardkontrakter.

16.3 Alle vores medarbejdere er underlagt fortrolighed og vi har begrænset adgangen til personoplysninger til det højst nødvendige.

17. Lukning af din Profil

17.1 Du har til enhver tid mulighed for at bede om, at din Profil lukkes. Det kan du gøre ved at skrive til os via vores Support. Du kan til enhver tid anmode om lukning af din profil ved at kontakte MyNextClub’s Support.

17.2 Dine Stamoplysninger og Profildata opbevares indtil 3 måneder efter du har valgt at lukke din Profil.

17.3 Såfremt du har gennemført en betaling af annoncer inden for 30 dage inden anmodningen om lukningen fremsættes, forbeholder vi os retten til at udskyde lukningen, indtil de 30 dage er udløbet.

17.4 Uanset ovenstående slettes din Profil aldrig, før alle igangværende transaktioner og supportsager er afsluttet.

17.5 Du bedes være opmærksom på, at dit Brugernavn og indholdet af dine beskeder ikke fjernes fra dine debataktiviteter, privatbeskeder eller annoncekommentarer.

18. Dine rettigheder

18.1 Du kan altid se dine oplysninger på din Profil, herunder opdatere dine oplysninger, hvis du har ændret adresse, mail eller lignende. Du er som bruger ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din Profil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger via menuen Min konto / Profil.

18.2 Du er også velkommen til at kontakte os for at få yderligere indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger, som du ikke selv kan administrere på din Profil. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt på e-mail til Support@MyNextClub.dk

18.3 Vi gør venligst opmærksom på, at du ikke kan udøve dine rettigheder i tilfælde, hvor vores eller andres berettigede interesser for fortsat behandling overstiger dine interesser til beskyttelse af personoplysninger. Vi forbeholder os fx altid retten til at inddrive gæld eller efterforske svindel.

18.4 Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du henvende dig direkte til os. Har vi ikke mulighed for at hjælpe dig, kan du tage din klage videre til Datatilsynet.

19. Ændringer

19.1 Vi forbeholder os retten til at ændre Persondatapolitikken. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil vi oplyse dig via e-mail eller direkte på platformen.

For denne aftale gælder alene dansk ret og enhver tvist afgøres først efter mediation og hvis dette ikke giver resultat, så afgøres sagen ved Københavns Byret.